Behind The Live Stream

Livestriimejä voidaan toteuttaa hyvin monenlaisilla henkilöstökokoonpanoilla. Yhdestä henkilöstä aina kymmenien tai satojen henkilöiden tiimeihin. Aina ei ole tarkoituksenmukaista koota täysikokoista tv-lähetystiimiä toteuttamaan striimaustuotantoa. Pienemmissä projekteissa voidaan harkiten käyttää pienempiä tiimejä. Kannattaa myös huomioida, että eri tuotantoyhtiöillä voi olla erilaiset näkemykset toteutustavoista ja prioriteeteistä.

“One man band”

Yksi teknikko hoitaa kaiken. Striimauksen, kuvauksen, äänityksen yms. Sanomattakin on selvää, että kovin monimutkaisia lähetyksiä yksi henkilö ei voi toteuttaa. Tämä toimiikin yleensä toteutustapana yksinkertaisiin seminaareihin tai koulutuksiin, joissa kameran edessä on yksi henkilö kerrallaan. Käytössä ei yleensä ole Powerpointin lisäksi muuta esitysgrafiikkaa, videoita eikä etäyhteyksiä. Yleensä näitä lähetyksiä ei ole käsikirjoitettu erityisesti videolle, vaan kuvaus seuraa sitä mitä kameran edessä tapahtuu. Edetään ns. Tapahtuman ehdoilla rennosti.

  • Erittäin edullinen
  • Teknisissä ongelmissa lähetys yleensä häiriintyy ongelman selvittämisen ajaksi jollain tavalla, koska yksi henkilö ei voi ratkoa ongelmia ja tehdä lähetystä yhtä aikaa.
  • Teknikon korvaaminen sairastapauksissa mahdollisesti hankalaa. Tehtävä vaatii laajaa osaamista videokuvauksesta, äänityksestä, striimauksesta, kuvasignaaleista yms. esitysjärjestelmistä. Näin laajan osaamisalueen omaavia henkilöitä on vähän.

Erittäin edullinen
 Teknisissä ongelmissa lähetys yleensä häiriintyy ongelman selvittämisen ajaksi jollain
tavalla, koska yksi henkilö ei voi ratkoa ongelmia ja tehdä lähetystä yhtä aikaa.
 Teknikon korvaaminen sairastapauksissa voi olla hankalaa. Tehtävä vaatii laajaa osaamista
videokuvauksesta, äänityksestä, striimauksesta, kuvasignaaleista yms. esitysjärjestelmistä.
Näin laajan osaamisalueen omaavia henkilöitä on vähän.

Tuplatiimi

Kuvateknikko ja ääniteknikko. Ääniteknikko hoitaa äänentoiston saliin, miksauksen videolle ja henkilöiden mikityksen. Pystyy yleensä hoitamaan 4-6 henkilön paneelikeskustelun. Kuvateknikko hoitaa kuvamiksauksen ja kuvauksen. Pystyy tietyin rajaehdoin operoimaan 2-4 robottikameraa. Grafiikkana yksinkertaiset alku- ja loppukuvat. Tarvittaessa ääniteknikko voi auttaa etäyhteyksien kanssa, joten myös yksinkertaiset Teams- ja Zoom-yhteydet ovat mahdollisia. Soveltuu ns. perus- seminaarituotantoon ja tietyin varauksin jo myös tapahtumiin, joissa brändillä on merkitystä. Yksinkertaiset tuotelanseeraukset ja laadukkaat koulutukset onnistuvat jo tällä tiimillä.

  • Useampi kamera mahdollistaa monipuoliset kuvakulmat
  • Ongelmatilanteissa toinen teknikko pystyy auttamaan toista teknikkoa
  • Teknikoilla edelleen paljon monialaisia tehtäviä hoidettavana. Sairastapauksissa korvaavan teknikon löytäminen edelleen haasteellista.

Nelikko

Ohjaaja, ääniteknikko, (robo)kameraoperoija sekä mediaoperoija.
Tässä kokoonpanossa ohjaaja pystyy paremmin keskittymään ohjelman sisältöön, kun kameraoperoija huolehtii kuvaamisesta. Yleensä tämä parantaa ohjelman rytmiä. Mediaoperoijan avulla lähetykseen voidaan jo ajaa monipuolista grafiikkaa ja videoita sekä ottaa lähetykseen vierailijoita Teamssin tai muun videoneuvottelualustan kautta.
Soveltuu hyvin hybriditapahtuman toteuttamiseen.

Kuusikko

Ohjaaja, kuvaussihteeri, ääniteknikko, (robo)kameraoperoija(t), mediaoperoija sekä valaisija.
Kuvaussihteerin avulla pystytään hallitsemaan jo hyvin monipuolinen lähetyksen sisältö. Koko tiimi pystyy keskittymään paremmin omaan työtehtäväänsä, kun kuvaussihteeri pitää lähetyksen aikataulusta huolta ja muistuttaa ennakkoon tulevista tapahtumista. Soveltuu hyvin pienen – keskisuuren laadukkaan hybriditapahtuman toteuttamiseen.

Täysi kymppi

Ohjaaja, kuvaussihteeri, ääniteknikko, ääniassari, (robo)kameraoperoija(t), mediaoperoija, valaisija,
studio-ohjaaja, linkkioperoija sekä käyttömestari.

Valmius toteuttaa hyvin monipuolinen lähetys. Matalariskinen toteutus, jossa jokaiseen tehtävään
on varattu oma ammattilainen. Ongelmatilanteiden ratkaisu nopeaa ja, tilanteesta riippuen, on
mahdollista myös työskennellä ongelmien ohi niin, että katsojan osallistumiskokemus ei häiriinny.
Soveltuu hyvin keskisuuriin ja suuriin tapahtumiin.

Työnkuvat

Videolähetyksissä tarvitaan useiden ihmisten työpanos. Pienissä yksinkertaisissa lähetyksissä pärjää yhdelläkin henkilöllä, mutta kun tuotannon koko ja lähetyksen laadun merkitys kasvaa, tarvitaan jo useamman henkilön tiimi huolehtimaan siitä, että kaikki toimii. Alle on koottu työnimikkeitä ja niiden työnkuvia. Useiden henkilöiden toimenkuvaan kuuluu myös ennakkotyötä, mutta tämä lista on pääasiassa rajattu kertomaan lähetyksen aikaisista tehtävänkuvista.

Tuottaja

Vastaa koko tuotannon toteutuksesta. On taloudellisessa vastuussa projektista.

Ohjaaja

Ohjaa lähetystä. Vastaa ohjelman etenemisestä, rytmistä ja sisällöstä. Taiteellisessa päävastuussa.
Suunnittelee lähetyksen yhdessä tuottajan, käsikirjoittajan ja kuvaussihteerin kanssa.

Käsikirjoittaja

Suunnittelee ohjelman yhdessä tuottajan, ohjaajan ja kanssa. Riippuen toteutuksesta käsikirjoittajalle voi kuulua koko ohjelman tai ohjelman osien ideointi. Tämä voi sisältää mm. formaatin, rungon, spiikkien ja inserttien kirjoittamisen.

Kuvaussihteeri

Joskus myös tapahtumakentällä tunnetaan nimellä show runner tai kuvaskoordinaattori.
Kuvaussihteerin tehtävänä on auttaa tiimiä toteuttamaan suunniteltu lähetys. Hän seuraa ajolistaa sekä kelloa ja varoittaa tiimiä seuraavaksi tapahtuvista asioista. Käytännössä hän on ohjaajan “oikea käsi”, jonka avulla ohjaaja voi keskittyä seuraamaan kameran edessä tapahtuvan shown sisältöä, rytmiä ja leikkaamista.

Kuvamiksaaja

Käyttää kuvamikseriä. Kuvamiksaaja on ohjaajan toinen oikea käsi (jos kuvaussihteeri oli ensimmäinen oikea käsi). Hän seuraa ohjelmaa ja kameroiden kuvia samalla tavalla kuin ohjaaja, mutta pääasiassa keskittyy käyttämään mikseriä. Poikkeustilanteissa, joissa ohjaaja saattaa joutua keskittymään hetkeksi muualle miettimään, miten esimerkiksi ohjelmassa selvitään yllättäen puuttuvasta vieraasta tai teknisestä ongelmasta. Tällöin kuvamiksaaja voi ottaa hetkeksi vastuulleen kuvien leikkaamisen ja kameroiden ohjaamisen.

Kameraoperoija

Operoi kameraa ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Hoitaa kameran zoomauksen, tarkennuksen ja joskus myös valotuksen. Lisäksi tietysti osoittaa kameran oikeaan suuntaan ja kuvaa oikean kokoisen kuvan.

Robokameraoperoija

Sama kuin kameraoperoija sillä erolla, että robokameraoperoija hallinnoi yleensä 2-5 kameraa etänä hallintapaneelilla. Yleensä hän voi liikuttaa vain yhtä kameraa kerrallaan, mutta hän voi tallentaa kameroille positioasetuksia, joten hän voi ohjata napin painalluksella kameroita kuvaamaan ennakkoon ohjelmoituihin suuntiin.

Grafiikka- ja mediaoperoija

Vastaa grafiikoiden, videoiden, powepointtien yms. Näkymisestä lähetyksessä. Hän lataa mediat laitteelle etukäteen ja varmistaa että ne toimivat. Lähetyksen aikana hän lataa ja käynnistää oikean median ja lähettää median kuvamikserille. Vastaa myös lähetyksen tallentamisesta.

Linkkioperoija

Huolehtii etäyhteyksistä striimissä sekä Teams- ja Zoom-yhteyksistä. Tarkkailee striimin laatua.
Varmistaa että oikeat henkilöt ovat etähaastattelussa paikalla oikeaan aikaan ja että kuva ja ääni toimivat.

Studio-ohjaaja

Studio-ohjaaja ohjaa nimensä mukaisesti studion tapahtumia. Hänellä on puheyhteys kuvaohjaamoon, joten hän kuulee ohjaajan sekä kuvaussihteerin ohjeet. Studio-ohjaaja opastaa juontajia, toimittajia ja vieraita studiossa missä heidän tulee seistä tai istua. Hän mm. näyttää esiintyjille merkin silloin kun ohjelma, insertti tai keskusteluosio alkaa.  Tehtävänkuva on
monipuolinen. Hyvä studio-ohjaaja pystyy auttamaan montaa eri tiimiläistä, kuten valaisijaa, äänittäjää, kameramiehiä, esiintyjiä, lavastajia yms.

Äänimiksaaja

Käyttää äänimikseriä. Huolehtii äänen laadusta ja sävystä. Siitä että oikea äänikanava on auki oikeaan aikaan ja että ääni sekä kuva ovat samassa tahdissa.

Saliäänimiksaaja

Usein saliin tai studioon tehdään oma äänimiksaus, joka on erilainen kuin videolle menevä ääni.
Joskus äänimiksaaja voi hoitaa myös saliäänen, erityisesti jos salissa tai studiossa ei ole yleisöä tai musiikkia. Mutta jos halutaan varmistaa hyvä äänenlaatu sekä videolle että saliin, voidaan tarvita erillinen saliäänimiksaaja.

Ääniassistentti

Yleensä huolehtii studiossa/salissa mikrofoneista. Hän auttaa mm. esiintyjiä pukemaan ja riisumaan langattomat headset-mikrofonit.

Kuvaaja

Suunnittelee kuvatoteutuksen yhdessä ohjaajan ja valaisijan kanssa. Vastaa kameroiden paikkojen suunnittelusta sekä kuvakerronnan suunnittelusta ohjaajan kanssa. Valaisee studion yhdessä valaisijan kanssa. Ohjeistaa kameraryhmää kuvaustyylistä. Valvoo kuvanlaatua yhdessä kuvatarkkailjan kanssa.

Valaisija

Suunnittelee tapahtuman valaisun yhdessä ohjaajan ja kuvaajan kanssa. Operoi valopöydän avulla valoja. Huolehtii yhdessä kuvaajan ja kuvatarkkailijan kanssa siitä, että valaisu on laadukasta. Ohjeistaa valoteknikkoja.

Valoteknikko

Pystyttää ja suuntaa valot ja valaisijan ohjeiden mukaan. Tarvittaessa avustaa valaisijaa valopöydän kanssa.

Kuvatarkkailija

Tarkkailee kuvan laatua. Säätää kameran asetuksia niin, että kaikissa kameroissa on yhtä laadukas kuva, kameran sävyt ja valotus ovat oikein jne…

Käyttömestari

Suunnittelee kuva- ja äänitekniikan yhdessä kuvamikserin sekä äänimiksaajan kanssa. Suunnitteluun kuuluu lähetyksen tarpeisiin sopivien laitteiden valinta, kytkentä, kaapelien vetojen suunnittelu ja mahdollisesti laitteiden käyttökoulutus. Joskus käyttömestari toimii lähetyksen aikana kuvatarkkailijana.

Screen miksaaja

Joskus isoissa tapahtumissa voidaan tarvita erikseen kuvamiksaaja, joka huolehtii, että screeneillä ja näytöissä näkyy oikea materiaali. Yleensä screenille ei voi lähettää samaa ohjelmaa, joka menee striimiin. Screen-videon tarkoituksena on tukea lavalla tapahtuvaa toimintaa ja se on suunnattu sekä yleisölle että toimimaan osana lavastusta. Screenejä voi olla käytössä useampia, jolloin niihin jokaiseen voidaan tarvita eri sisältö. Joskus screenillä halutaan myös näyttää puhujan kuva. Käytännössä siis screen-miksaaja tekee samoista “raaka-aineista” täysin erinäköistä ohjelmaa kuin mitä striimilähetys on.

Lavastaja

Suunnittelee studion/salin visuaalisen ilmeen. Työskentelee yhteistyössä ohjaajan, kuvaajan, graafikon sekä mahdollisesti myös käsikirjoittajan kanssa.

Graafikko

Vastaa lähetyksen visuaalisesta ilmeestä. Yhdessä ohjaajan, kuvaajan sekä mahdollisesti myös käsikirjoittajan kanssa. Suunnittelee mm. alkutunnuksen sekä muut graafiset elementit.

Mitä tapahtuu kuvaohjaamossa?

Työnkuvat kertovat vain pintaraapaisun siitä, miksi näitä kaikkia henkilöitä tarvitaan. Parhaiten tiimin yhteistyön voi ymmärtää, kun seuraa miten he toimivat lähetyksen aikana. Seuraavassa on kirjoitettu auki kuvitteellisen lähetyksen ohjaamossa tapahtuvaa dialogia.

Kuvaussihteeri

10 minuuttia lähetykseen. 

Ohjaaja

Onhan kaikki valmiina? Ääni?

Ääni

Valmis

Ohjaaja

Media?

Mediaoperoija

Valmis

Ohjaaja

Studio?

Studio-ohjaaja

Valmiina

Ohjaaja

Valo?

Valo-operoija

Valmis

Ohjaaja

OK. Tsemppiä ja hyvää lähetystä kaikille. Avataan striimi.

Linkkioperoija

Striimi käy.

Kuvaussihteeri

5minuuttia. Tallennus käyntiin.

Mediaoperoija

Talennus käy.

Kuvaussihteeri

Eli. Meillä on alkutunnus kanavasta 1 kesto 30 sekuntia. Jonka jälkeen alkujuonto kameraan 3. Kokokuva tiivistys puolikuva. Juontovalot ja juonto samasta merkistä. Tunnuksen musiikki soi taustalla, kunnes juonto alkaa. Lähetykseen 2 minuuttia. (Kanava on media serverin / kuvamikserin liitäntä, jonka kautta kuva lähetetään kuvamikserille.)

Kuvausihteeri

Lähetykseen 1 minuutti. 30 sekuntia. 15… 5… 4… 3…

Ohjaaja

Tunnus käyntiin….

Kuvaussihteeri

2.. 1..

Ohjaaja

Nyt.

Mediaoperoija

Tunnus käy. 30 sekuntia.

Kuvaussihteeri

15

Ohjaaja

Kamera 3 

Kuvaussihteeri

5… 4… 3… 2… 1…

Ohjaaja

Kamera 3 nyt. 

Kuvamiksaaja leikkaa kameran 3 lähetykseen. Kamera 3 aloittaa sovitun kuvan tiivistyksen juontajaan.

Ohjaaja

Merkki nyt.

Valo-operoija nostaa valontason juontovaloon ja studio-ohjaaja näyttää merkin juontajalle. Juontaja alkaa puhumaan juontoa.

Kuvaussihteeri

Juonto. 30 sekuntia. Pekan insertti kanava 1. Yli stingerillä.

(Stinger on kuvan vaihto efekti jossa grafiikka esimerkiksi lentää kuvan yli ja samalla kuva vaihtuu taustalla toiseen.)

Ohjaaja

Nimi tg (grafiikka jossa tässä tapauksessa juontajan nimi) nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa nimigrafiikan kuvanpäälle.

Ohjaaja

Tg pois. Nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa grafiikan pois.

Kuvaussihteeri

Juonto. Viimeinen rivi.

(Rivi viittaa käsikirjoituksen riviin. Ohjaaja tietää tästä että juonto on lähestymässä loppua)

Ohjaaja

Kamera 2 nyt. Insertti käy…

(Ohjaaja voi leikata toiseen kameraan, esimerkiksi laajaan kuvaan ennen inserttiin siirtymistä.)

Juontaja juontaa insertin ns. sisään. Juonto loppuu.

Ohjaaja

Nyt.

Mediaoperoija

Käy.

Ohjaaja

Sinne nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa insertin lähetykseen käyttäen kuvatehoste stingeriä.

Kuvaussihteeri

Siirrytään haastattelupaikalle. Kesto 10 minuuttia. Kamera 1 pk aloittaa. Stingerillä yli. Keskusteluvalot.

(Pk viittaa lyhenteeseen puolikuva. Tämä kertoo kameraoperoijalle minkä kokoisen kuvan hän ottaa) 

Studio-ohjaaja näytää vieraan ja toimittajan haastattelupaikalle.

Mediaoperoija

30… 15… 5. (laskee sekunteja alaspäin)

Ohjaaja

Kamera 1 ja studio merkki…

Mediaoperoija

2.. 1..

Ohjaaja

Nyt.

Kuvamiksaaja leikkaa kuvan kameraan 1 ja studio-ohjaaja antaa merkin juontajalle. Ohjaaja kuuntelee keskustelua ja leikkaa juontajan ja vieraan kuvia keskenään sisältöön sopivalla tavalla: Kamera 1 nyt. Kamera 2 plk (puolilähikuva). Nyt. Kamera 3 ajo nyt ja sinne nyt. Samaan aikaa taustalla tapahtuu…

Kuvaussihteeri

Seuraavaksi vieras Sirpa Teamssin kautta. Onko Sirpa jo linjoilla?

Linkkioperoija

Sirpa on ja näkyy sekä kuuluu.

Kuvaussihteeri

Sirpan insertti kanavasta 1. Sirpan teams kanava 2. Ja supersource kamera 1 sekä kanava 2 ja taustaluuppi kanava 3.

(Supersource on kuvamikserin efekti jolla voidaan asettaa useita kuvia vierekkäin. Taustaluuppi on tässä tapauksessa video jota toistetaan taustalla silloin kun juontajan kamera 1 kuva ja vieraan kanava 2 kuva ovat vierekkäin.)

Kuvaussihteeri

Haastoa jäljellä 5 minuuttia.

(Haastattelua kutsutaan monesti haastoksi)

Studio-ohjaaja näyttää kameran takaa 5 minuutin merkin juontajalle.

Kuvaussihteeri

2 minuuttia.

Kuvaussihteeri

1 minuutti. 

Studio-ohjaaja näyttää 1 minuutin merkin juontajalle. Juontaja alkaa vetämään haastattelua yhteen. Ja siirtyy loppujuontoon.

Ohjaaja

Kamera 1 nyt.

Ohjaaja kuuntelee juonnon loppuun.

Ohjaaja

Insertti käy nyt.

Mediaoperoija

Käy

Ohjaaja

Sinne nyt

Kuvausihteeri.

Insertti 1 minuutti. Jäätiin puoli minuuttia alle.

(Haastatteluosio päättyi etuajassa. Kuvaussihteeri lisää puoli minuuttia seuraavan haastatteluosion kestoon)

Samaan aikaan taustalla äänimiksaaja kuuntelee kuvaussihteerin ohjeita ja hän avaa sekä sulkee äänikanavia sen mukaan mitä lähetyksessä tapahtuu. Esimerkiksi eri videolähteitä voi olla useita (Teams, insertit yms.), ja näiden äänikanavat tulee olla kiinni, jottei niistä kuulu ääntä lähetykseen ennen kuin niiden aika on kuulua.