Video

Videotuotannot

Videotuotanto on asiantuntijapalvelu, jossa tuotteen sisältö sekä toteutustapa räätälöidään aina tapauskohtaisesti vastaamaan tilaajan tarpeita. Tuotannon kustannukset syntyvät laite-, matka-, studiovuokra- ja tarvikekustannuksista. Suurimman kuluerän tuotannossa kuitenkin muodostavat palkkakulut.

Toteutamme videotuotantoja laidasta laitaan. Mainoksia, infoiskuja, dokumentteja, brändättyjä sarjoja, ohje- ja koulutusvideoita, tapahtumatallenteita ja videostreameja.

 

 

Videotuotannon suunnittelu

alkaa aina aloituspalaverilla. Palaverissa kartoitetaan videon käyttötarkoitus, tavoitteet, kohderyhmä, käyttöikä, pituus, levityskanavat ja deadline. Yleensä myös keskustellaan budjettihaarukasta johon tuotanto tulisi sopia.

Palaverin jälkeen videon tuottaja tekee ennakkoselvitykset ja laskee budjetin. Tämän jälkeen asiakas saa tarjouksen tuotannosta. Tapauskohtaisesti hinta voi olla kokonaishinta tai perustua päivä tai tuntilaskutukseen. Yleensä avaimet käteen videotuotannot hinnoitellaan kokonaishinnalla. Kuvaus- käsikirjoitus ja suunnittelupalvelut päivähinnalla. Edititointi ja graafinen suunnittelu tuntihinnalla.

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen

alkaa käsikirjoitusprosessi. Yritysvideoiden sisältö kirjoitetaan yleensä yhteistyössä yrityksen viestinnän tai markkinoinnin henkilökunnan kanssa, jossa yrityksen henkilökunta vastaa faktasisällöstä. Käsikirjoittajan tehtävänä on kirjoittaa faktat videolla esitettävään muotoon ja tuottaa käsikirjoitus joka on toteutettavissa sovitun budjetin puitteissa.

  • Näin käsikirjoitus syntyy
  • Synopsis
  • Treatment
  • Käsikirjoitus
  • Kuvakäsikirjoitus
  • Valaisusuunnitelma
Käsikirjoittaminen on kuin talon rakentamista. Käsikirjoitus syntyy pienistä asiosta joiden päälle rakennetaan. Rakentaminen aloitetaan ideasta. Sen jälkeen idea jatkokehiteetään synopsikseksi, jonka pohjalta tehdään treatment ja lopulta itse käsikirjoitus.
Synopsis vastaa kysymyksiin, mitä, miksi, koska, kenelle ja miten. Synopsis on käsikirjoituksen hahmotelma, siitä saa käsityksen videon tyylistä, sisällöstä ja muodosta.
Treatment on synopsista laajempi ja tarkempi kuvaus videon sisällöstä. Siitä selviää videon tapahtumat kohta kohdalta, tapahtumapaikat, hahmot ja juoni. Treatment ei vielä sisällä dialogia tai selostusta (voice over).
Käsikirjoitus kirjoitetaan aina preesenssissä ja sandardi fontilla ja fonttikoolla. Tällöin yksi käsikirjoituksen sivu vastaan noin yhtä minuuttia videolla.

Käsikirjoitus koostuu kohtauksen otsikosta:

2. INT. TOIMISTO. TYÖPISTE. PÄIVÄ.

Ensimmäinen numero kertoo kohtauksen järjestysnumeron. INT tai EXT kertoo sijoittuuko kohtau sisälle INT vai ulos EXT. Seuraavana otsikossa on tapahtumapaikka ja aika.

Toiminnan kuvauksesta:

Kuvassa nähdään CNC-sorvi. Kuvaan astuu TYÖNTEKIJÄ. Työntekijä astuu sorvin ääreen. Asettaa työstettävän aihion koneeseen. Asettaa tietokoneelta oikean ohjelman ja sorvaus käynnistyy. Sorvi vaihtaa terää ja siirtyy alkuasemaan. Sorvaus alkaa. Sorvi vaihtaa työkalua poraan. Sorvi poraa kappaleeseen reiät.

Kun roolihahmo nähdään käsikirjoituksessa ensimmäisen kerran hänen nimi kirjoitetaan kapitaaleilla.

Ja dialogista tai selostuksesta:

VOICE OVER

Ostaessasi Wonder Mop Extra 5000:nen NYT. Saat mukaan myös jatkovarren, jonka avulla pyyhit katon nurkat kätevästi.

Kuvakäsikirjoitus on apuväline videon suunnittelussa. Siitä selviää kuvien järjestys, kuvakoot, kamera-ajot. katseen suunnat yms. kuvallinen kerronta. Joskus kuvakäsikirjoitusta tarkennetaan pohjakuvilla joista nähdään kameroiden ja esiintyjien suunnat sijainnit tilassa.

Valaisusuunnitelmasta selviää käytettävä valokalusto ja sen sijoittelu.

Kun käsikirjoitus on valmis

ja se on hyväksytty tuotantoon alkaa esituotantovaihe. Esituotannossa selvitetään kuvauspaikat, aikataulut, näyttelijät, tuotantohenkilökunta, rekvisiitta, puvustus, käytettävä musiikki ja luodaan kuvausaikataulu. Tämän lisäksi tehdään kuvakäsikirjoitus, josta selviää sarjakuvamaisessa muodossa videon kulku.

Kuvakäsikirjoitus on tärkeä osa videon suunnittelua. Kuvakäsikirjoituksesta selviää käytettävät kuvakoot, kuvaussuunnat, kamera-ajot yms. Kuvakäsikirjoituksen tyyli voi vaihdella tikku-ukoista taiteilijan piirtämiin kuvituksiin.

Valaistuksen ja logistiikan suunnittelu saattaa tarkoittaa useampaa vierailua kuvauspaikoilla ennen kuvauksia. Kun esituotanto on valmis ja tilaaja on hyväksynyt suunnitelmat on aika siirtyä kuvaamaan eli varsinaiseen tuotantoon.

Kuvaus- eli tuotantopäivinä

tapahtuu videotuotannon näyttävin osa. Kuvauspäivän tapahtumia ohjaavat ohjaaja, apulaisohjaaja ja kuvaaja. Tilaajan edustajan on hyvä olla paikalla seuraamassa kuvauksia. Hyvästä ennakkosuunnittelusta huolimatta kuvauksissa voi tapahtua jotakin ennalta arvaamatonta jonka kommentointiin tarvitaan tilaajan mielipide. Pääsääntöisesti on kuitenkin hyvä antaa työryhmälle työrauha, sillä ylimääräiset keskeytykset ja neuvottelut vievät ylimääräistä aikaa ja keskittymisen pois itse tuotannon tekemisestä.

 

 

Kuvauksien jälkeen

tai joskus jopa jo kuvauksien aikana kuvattu materiaali siirtyy leikkaajalle. Videosta koostetaan ensimmäinen leikkausversio joka annetaan tilaajan tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi. Kommenttien jälkeen videoon tehdään toivotut muutokset, video värikorjataan ja sen ääni viimeistellään. Kun video on valmis se toimitetaan asiakkaalle ja levityskanaviin.

Kaikki tuotannot ovat erilaisia ja kaikki tuotannot eivät välttämättä etene yllä mainitulla tavalla. Joitakin kohtia ei välttämättä tehdä ja joitakin kohtia voi puuttua yllä mainitusta kuvauksesta.